Jesse Verweijen studeerde in 2018 af aan het AKV St.Joost met de expositie C-Section: The Muscial, die de St.Joostpenning won. Met zijn werk is hij altijd op zoek naar overgave en verwondering. Zijn voornaamste medium is geluid en wat dat met een toeschouwer doet.
Voor Harmonie in de Linie neemt hij Project Nefast mee; een multimediaal kunstcollectief waar hij deel van uitmaakt. Vanuit hun achtergrond als band, ligt het accent vaak op geluid en performance, en komt vrijwel al het werk tot stand in samenwerking.
In hun eigenzinnige esthetiek is alle versiering banaal, en vind men de spirituele verrijking juist in monotonie, alledaagsheid en de mens met al zijn tekortkomingen.