Dansen in de openbare ruimte, dat is Dansnest. Zij gebruiken de stad als decor en zorgen voor een directe verbinding met de omgeving door een openbaar creatieproces en artistiek experiment aan te bieden. De boventoon die gevoerd wordt is moderne dans, maar daarnaast lijken de elementen ook op parkour en theater. Door de interactie met omstanders en de ruimte met haar onverwachte omgevingsfactoren, worden de dansers een opvallende verschijning.

De dans staat in relatie tot het alledaagse doen en laten van de mens en laten dit samenkomen met dans. Dit kan voor vervreemding zorgen en roept vragen op, maar laat vooral nadenken over de huidige en toekomstige kracht van de omgeving.

Meer info: www.dansnest.nl