“In mijn werk ben ik bezig met het onderzoek naar het gedrag van de mens. Dit doe ik op een experimentele wijze. Mijn onderzoek onderbouw ik met filosofie, wetenschap, biologie en psychologie. Hiermee probeer ik de mens beter te kunnen begrijpen en het onderzoek theoretisch beter te ondersteunen. Met deze theorie, lees ik me verder in, waardoor er diepgang ontstaat in mijn onderzoek.”

Hester experimenteert met grenzen van de mens. Grenzen kunnen fysiek, sociaal, geestelijk, ethisch, maar vooral persoonlijk zijn. De vraagstukken die ontstaan tijdens het onderzoek naar de mens, projecteert ze op zichzelf als menselijke proefpersoon of op de toeschouwer. In beide situaties werk ik met de grens en de bewustwording van de toeschouwer. De toeschouwer is een essentieel onderdeel in mijn onderzoek. Naast haar experimentele onderzoek, documenteert Hester gecreëerde installaties van de mens die ze tegenkomt in hun leefomgeving en archiveert deze onder de noemer “Landscapes”. Deze creaties geven een afspiegeling van de mens weer welke dit heeft gecreëerd.

De verbinding met al haar documentaties zijn het onderzoek naar het gedrag van de mens. Daarnaast zit in het werk altijd het (on)bewuste van de keuzes van de mens en het toeval wat samenwerkt. Ik geef plek voor vrijheid van eigen interactie in mijn onderzoeken. Hiermee bedoel ik dat de toeschouwer ruimte krijgt om een eigen interactie aan te gaan met het onderzoek. En dat de ervaringen en herinneringen van de toeschouwer beïnvloeden hoe hij/zei reageert.

De vorm van Hester’s werk bepaalt ze door de thematiek waar ze op dat moment mee bezig is, geen vaste vorm, maar een zoektocht naar het best passende medium op dat moment.

https://vimeo.com/244363664

Meer info: http://hestervantongerlo.com/
(Trailer en videostill van Hester’s werk ‘100 milliampère’)